Skip Navigation or Skip to Content

Maurice Horsten, voorzitter LOF Brabant

Een voorzitter met ambitie

Maurice Horsten, rasechte Brabander en ervaren econoom, is sinds januari 2021 voorzitter van de Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant, afgekort LOF Brabant. Een rol die hem op het lijf geschreven is, doordat hij vanaf het eerste uur betrokken is bij het investeringscomité. Maurice blikt met ons terug op zijn ervaringen, maar bovenal werpt hij een blik op de gestelde ambities van het recentelijk gevormde bestuur.

"Wij wonen gewoon in de belangrijkste provincie van Nederland en die moeten we met LOF Brabant nog meer op de kaart gaan zetten"
- Maurice Horsten

De rol van Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

Ongeveer drie en half jaar geleden begon het avontuur van Maurice Horsten bij LOF Brabant. Hij trad toe tot het investeringscomité van de stichting, nadat hij herhaaldelijk was benaderd voor deze rol door zijn netwerk. Maurice heeft een ruime ervaring in bestuurlijke overleggen en een passie voor het verstevigen van de economie, dus deze stap paste in zijn straatje.

 

Bij zijn start in het comité lag het idee op tafel om businessplannen op papier te beoordelen. Maurice zag dit niet zitten en wilde graag iedere ondernemer achter een voorstel persoonlijk ontmoeten. Hij vertelt: “Het fondsmanagement van LOF Brabant draagt proposities waarover het enthousiast is aan bij het investeringscomité. Ik kan niet op basis van een papieren voorstel zien of een ondernemer echt achter zijn verhaal staat en erin gelooft. De ondernemer achter het voorstel is minstens net zo belangrijk als het businessplan.”

Lees meer over het proces

Nieuw bestuur met diverse expertises

In januari 2021 kwam er een positie vrij als voorzitter binnen het bestuur. “Ik zag dit als een kans om mijn opgedane ervaring in het investeringscomité optimaal te benutten. Door de jaren heen heb ik alle projectvoorstellen gezien die op tafel kwamen, dus ik wist wat me te wachten stond”, licht Maurice toe met een glimlach.

 

Sinds de start van Maurice in het bestuur hebben nog twee andere leden erin plaatsgenomen. Het bestuur wordt momenteel naast Maurice (CEO bij NV Bossche Investerings Maatschappij (BIM)) gevormd door de bestuursleden Nicole Scheffers (directeur Park & Resorts van de Efteling) en Charles de Mooij (directeur-bestuurder Stichting Noordbrabants Museum).

 

Maurice vertelt over de nieuwe samenstelling: “Het nieuw gevormde bestuur omvat diverse expertises en daardoor versterken we elkaar. Nicole Scheffers met haar brede ervaring bij de Efteling weet als geen ander hoe leisure werkt in Noord-Brabant aan de marketingkant. Daarom is zij de uitgelezen kandidaat om het nieuwe communicatiebeleid te vormen. Charles de Mooij heeft veel ervaring in musea en is goed bekend met het culturele leisurebeleid op provinciaal niveau. Daarnaast heeft hij zichzelf bewezen met het neerzetten van de fenomenale Jeroen Bosch tentoonstelling in het Noordbrabants Museum in Den Bosch.”

"Mijn eigen ervaring tenslotte als econoom vanuit de investerings- en ondernemerskant is een mooie toevoeging aan de genoemde expertises."
- Maurice Horsten

Herijking van de strategie

Het nieuwe bestuur heeft in 2021 kritisch gekeken naar de strategie van LOF Brabant en deze waar nodig aangepast. Maurice vertelt: “Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de herijking van de strategie voor LOF Brabant. In 2022 moet deze strategie haar vruchten af gaan werpen.” Als we vragen naar die herijking vertelt hij: “Ten eerste gaan we bij LOF Brabant het provinciale beleid volgen. Hiermee bedoel ik dat we vanaf nu niet alleen bij projecten zullen kijken naar proposities die zorgen voor een toeristenstroom naar Noord-Brabant, maar we gaan juist ook kijken naar initiatieven die de kwaliteit van leven verbeteren op het vlak van vrijetijdsbesteding.” Maurice benoemt dat dit een belangrijke en noodzakelijke uitbreiding is.

 

De tweede herijking van de strategie omvat de uitbreiding van projecten in de ontwikkelfase. “Het is eigenlijk gek dat we onder de noemer Leisure Ontwikkel Fonds opereren, terwijl we tot 2021 niet open hebben gestaan voor projecten in de ontwikkelfase. Daar gaat nu verandering in komen”, zegt Maurice. Tot 2021 was er binnen LOF Brabant enkel ruimte voor projecten in de realisatiefase.

 

De laatste herijking houdt een vergroting van de financieringsrange in. Maurice legt uit: “Tot 2021 konden leningen aangevraagd worden tussen de 75.000 en de 400.000 euro. Deze range is nu verbreed naar 25.000 tot 1 miljoen euro.” Hij hoopt dat er met deze wijziging voldoende ruimte is voor grote Brabantse leisure-initiatieven met veel potentie op de gekozen kernthema’s ‘Brabantse meesters en erfgoed’, ‘Design en innovatie’ en ‘Attractieparken en evenementen’. Wanneer deze grote initiatieven er komen, vertrouwt Maurice erop dat LOF Brabant een bredere bekendheid zal krijgen.

Tips voor jonge ondernemers

Met het nieuwe beleid hoopt LOF Brabant ook jonge ondernemers over de streep te trekken. Zo vertelt Maurice: “In de vroege fase is het vaak lastig om met enkel private investeringen een project van de grond te krijgen. Een andere partij investeert gemakkelijker in je project als het al gesteund wordt door LOF Brabant. Onderschat niet welke deuren het contact met LOF Brabant voor je kan openen.”

 

De tips die Maurice verder mee wil geven aan jonge ondernemers zijn: “Schrijf een goed businessplan en richt je volledige focus op je initiatief. Bij het pitchen van een plan wil ik gedrevenheid voelen. Een ondernemer moet plezier hebben in wat hij doet. Wie niet waagt, komt namelijk niet zo ver.”

Voor wie is LOF Brabant?

LOF Brabant als voorbeeld voor andere regio’s

Maurice is trots op de boost die de Brabantse vrijetijdseconomie krijgt door LOF Brabant. Deze trots is voelbaar wanneer hij over het fonds spreekt: “LOF Brabant is uniek binnen Nederland. Naar mijn weten is er geen enkel ander fonds als het onze. Ik zie dat de vrijetijdssector zich in Noord-Brabant beter ontwikkelt dan in andere provincies. Daarom kan ik alleen maar hopen dat het als inspiratie dient voor andere regio’s en dat we nog meer successen mogen boeken voor de Brabantse vrijetijdseconomie. Wij wonen gewoon in de belangrijkste provincie van Nederland en die moeten we met LOF Brabant nog meer op de kaart gaan zetten.”

Toekomstplannen

De voorzitter van LOF Brabant is duidelijk over de ambities: “Met de nieuwe strategie staat de ambitie om minimaal drie projecten per jaar te financieren. Daarnaast is de wens om minstens een keer in de drie jaar een icoonproject te selecteren waar wij in geloven en dat een duwtje te geven naar de ontwikkelfase. We hebben nog voldoende middelen tot onze beschikking en deze mogen benut worden.”

 

Onlangs heeft het Bredaase ONSTAGE een lening toegekend gekregen voor de realisatie van een interactieve attractie waar bezoekers in de huid kruipen van een internationale top-dj.
De financiering van dit project is met de lening van het LOF Brabant voor de helft gedekt en naar verwachting is de komst van deze unieke ervaring niet ver meer weg.

Projecten

Deze ondernemers maken hun plannen waar met de hulp van LOF Brabant

Is jouw plan gesmeed en klaar voor lancering?