Skip Navigation or Skip to Content

Voor wie

Wie kan een lening van LOF Brabant aanvragen?

Wij zijn er voor ondernemers met een onderscheidend en kwalitatief sterk plan voor de vrijetijdssector in Noord-Brabant. Semipublieke instellingen in de culturele- of vrijetijdssector mogen ook een aanvraag indienen, denk aan bibliotheken en musea. Overheden of kennisinstellingen mogen fungeren als partner van deelnemers, maar geen lening aanvragen.

Het plan in een notendop

Jouw innovatieve plan leidt tot een of meer van de volgende resultaten: 

  • structureel meer bezoekers
  • langere verblijfsduur van bezoekers
  • verhoging van de uitgaven van bezoekers
  • bevordering van het leef- en vestigingsklimaat in Noord-Brabant

Bekijk hier projecten die jou voorgingen

De kleine lettertjes

Eindbestemming van jouw project is een locatie in Noord-Brabant. Daarnaast heeft het een businesscase van voldoende kwaliteit en moet het passen binnen de investeringsstrategie. Het geleende bedrag besteed je aan de uitvoering van een project waarvan de werking technisch bewezen is. Is de businesscase van jouw plan op hoofdlijnen sluitend? Dan mag je de financiering ook inzetten voor de ontwikkelfase. Plannen die aansluiten bij het drieluik van Brabant of op een van de trends in de toerismesector hebben de voorkeur. 

Lees meer over het proces

En verder geldt voor jouw project:

  • Het valt onder vervoer, vermaak of verblijf.
  • Het sluit aan bij de kansrijke ontwikkelingen in de sector.
  • Het is je uiteindelijke doel om het in een breder arrangement te realiseren.
  • Het is meertalig en geschikt voor internationale bezoekers. Tenzij het beoogde resultaat een beter leef- en vestigingsklimaat betreft.
  • Het is altijd te bezoeken of beschikbaar. Het heeft voldoende volume of is te exporteren, waardoor het de regionale economie versterkt.

Meer criteria vind je in het investeringsreglement.

Projecten

Deze ondernemers maken hun plannen waar met de hulp van LOF Brabant

Is jouw plan gesmeed en klaar voor lancering?